Nazywam się Marta Śledziewska

Jestem psychoterapeutą systemowym. Swój warsztat pracy wykształciłam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej kończąc specjalistyczne kursy w zakresie psychoterapii systemowej, poświadczone otrzymaniem stosownych zaświadczeń.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa. Najlepiej metodę terapii systemowej opisuje Ewa Stankowska słowami, że ten rodzaj terapii jest jak ponowne napisanie książki na swój temat, albo wprowadzenie zmian do scenariusza filmu, w którym jesteśmy głównym bohaterem. Klient jako autor niedokończonej smutnej książki, scenariusza, udaje się po nowe doświadczenia i wyjaśnienia do gabinetu psychoterapeuty, w trakcie których zmienia dotychczasową opowieść o sobie. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w zakładce „Oferta”.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek pedagogika.

Od wielu lat pracuję z ludźmi na wielu płaszczyznach relacji. Poprzez kilkuletnią pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka i osobami usamodzielniającymi się oraz dodatkowo pełnienia funkcji kuratora społecznego, doświadczyłam wielowymiarowych i trudnych problemów z jakimi borykają się różni ludzie z różnych środowisk.

Ponad to moim warsztatem pracy, w którym nabyłam kompetencje w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej, jest szczecińskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź”, w którym prowadziłam i prowadzę terapię w różnym zakresie. Nie poprzestaję na podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Moją wielką pasją jest RODZINA – jestem żoną, mamą nastolatka, szkolniaka i dwóch przedszkolaków.

NIE CZEKAJ I UMÓW WIZYTĘ JUŻ TERAZ!