ZASADY WSPÓŁPRACY

CZAS TRWANIA I CENA ZA SESJĘ

Na sesję zapraszam najwcześniej 10 min przed rozpoczęciem.
Sesja terapeutyczna trwa 60-90 minut i kosztuje wg cennika umieszczonego w zakładce „oferta”. Rekomenduję systematyczne spotkania terapeutyczne, w zależności od Państwa potrzeb i możliwości. Opłaty za sesję proszę dokonywać z wyprzedzeniem 48 godzin, co będzie potwierdzeniem rezerwacji, pozwoli zaoszczędzić czas i nieporozumienia, na konto: 82 1090 2806 0000 0001 5107 5045

SPÓŹNIENIA

Opóźnienie wynikające ze strony Państwa skraca czas sesji a spotkanie nie zostanie przedłużone. Jeśli spóźnienie będzie wynikało z mojej strony, zostanie ono przedłużone o czas mojego spóźnienia, jeśli warunki organizacyjne na to pozwolą, lub zaproponuję kolejne spotkanie, w zależności od Państwa dyspozycji – dłuższe

NIEOBECNOŚĆ

Jeżeli Pan/Pani lub para nie może przyjść na umówioną i opłaconą sesję, proszony jest o poinformowanie mnie telefonicznie lub poprzez wiadomość sms, na nr tel: 884-312-108, co najmniej na 24 godziny przed umówioną sesją. W takim wypadku, zwracam kwotę wpłaconą przez Państwa na rachunek z którego otrzymałam wpłatę. W przeciwnym wypadku, jeśli Pani/Pan/Para nie dochowają umówionego czasu 24 godzin na odwołanie spotkania przed sesją, wpłacona kwota za sesję nie zostanie zwrócona.

RLEACJA KLIENT – TERAPEUTA

Wykluczam spotkania nie dotyczące terapii i w znaczeniu towarzyskim.

PRZERWANIE TERAPII

Jeśli Pani/Pan/Para zdecyduje się na rezygnację z terapii bez wcześniejszego ustalenia ze mną, zachęcam do ostatniego spotkania podsumowującego dotychczasowy przebieg terapii.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Tematy ujawnione przez Panią/Pana/Parę na sesji psychoterapeutycznej objęte są tajemnicą zawodową. Dane osobowe i ich przetwarzanie objęte są ochroną ustawową wynikającą z odrębnych przepisów RODO.